İnovasyon Tiyatrosu Değil, Mekanizması Kurun

Kısa vadeli planlar kısa vadede getiri sağlarken, uzun vadede dönüşüm ve uyum aleyhine sonuçlar doğurur.

Hedefimiz

Kurumsal inovasyon, bir program, fikir toplama kutusu veya özel bir departman değildir.

Gerçek kurumsal inovasyon, şirketin geneline yayılmış, çalışanlarının her biri tarafından benimsenen ve sahiplenilen bir düşünce biçimi, bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın da tek bir program veya aktivite ile yayılması, aktarılması mümkün değidir. Çünkü kurumsal şirketler sürekli olarak yenilik yapabilecek şekilde tasarlanmamıştır.

Girişimci Kuruma Dönüşüm Adımları, şirketinizin inovasyon hazırlık seviyesine bağlı olarak, inovasyonu hızlandırmada başarılı olabilmeniz için size yol gösterecek basit öğeler sunar.

1. Aşama:

Gelecek Stratejisi Oluşturma

Girişimcilik dönüşümü yolculuğuna başlayan şirketlerin, iyi tanımlanmış bir inovasyon stratejisine, 3-5-10 yıl içinde yaşanacak değişimlere bağlı olarak değişen ve gelişen pazarda şirketin kendini nasıl konumlandıracağına ilişkin açık bir yol haritasına ihtiyaçları vardır.

Oluşturulan stratejik yol haritası, 3 Horizon içinde şirketin odaklanması gereken alanları bir portföy yaklaşımıyla ele almalıdır. Şirket içinde ve dışında geliştirilecek yeni çözüm ve ortaklıklar, bu odak alanları doğrultusunda şirketin kısa ve uzun vadeli planlar arasına yerleştirilmelidir.

Odak alanları, size ne zaman, nasıl ve kiminle inovasyon yapabileceğinizi gösteren inovasyon planları değildir. Odak alanları şirketin gelecekle ilgili inançlarını yansıtan ve bu planları gerçekleştirme konusunda şirkete rehberlik eden bir kurallar bütünüdür.

 • Gelecek Vizyonu
 • İnovasyon Stratejisi
 • Odak Alanları
 • İnovasyon Yol Haritası
2. Aşama:

Girişimcilik Altyapısı Kurma

İnovasyon için temel inşa etmek, bir kurum içindeki iş yapış şekillerinin değiştirilmesidir. Bu, yalnızca yaratıcılığı ve ilişkisel düşünmeye iten özellikleri  (risk alan, sorgulayan, gözlemleyen, bağlantı kuran ve deney yapan – The Innovator’s DNA) teşvik etmek değil, aynı zamanda başarısızlıklardan edinilen öğrenimlerin de fark edilmesi ve ödüllendirilmesi anlamına gelir.

Şirket içindeki herkesin kurumsal inovasyon programlarına doğrudan katılmasına gerek olmasa bile, her çalışanın bir rolü bulunuyor. Şirketin içinde inovasyona temel oluşturmak için çalışanlarınızı “inovasyon değişim ajanları” olmaya davet edin ve onları yalnızca yalın iş geliştirme metodolojileri hakkında değil, startup işbirlikleri, portföy ve horizon yaklaşımına kadar her konuda eğitmeye odaklanın.

Son olarak, şirket içinde inovasyonu hızlandıracak yeni süreçler yaratın veya var olan süreçleri geliştirerek inovasyon için bir destek mekanizması oluşturun. Girişimci bir kurum, yaratıcılığın spontanlığını ve kurumsal verimliliği, yapılandırılmış ama bir o kadar da esnek süreç ve sistemler kullanarak bir arada tutma yetisine sahip olmalıdır.

 • Kültür Oluşturma Aktiviteleri
 • Ideathon & Hackathon
 • İnovasyon Metodolojisi Çalıştayları
 • İnovasyon Süreçleri Geliştirme
3. Aşama:

Programlar Başlatma

İnovasyon programları, kurum içi ve kurum dışı inovasyon faaliyetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Kurum için inovasyon, tüm çalışanların deneysel yaklaşımdan beslenmesi, bu doğrultuda cesaretlendirilmesi ve yeni fırsatları fark ederek hızla test etmesinde dayanır. Kurum dışı inovasyon, şirketin teknoloji girişimleri ve inovasyon ekosistemiyle bağlantı kurarak yeni işbirliklerini keşfetmesi, hayata geçirmesi için kanallar ve yeni sistemler inşa etmesi anlamına gelir.

Bu program ve yapıların her ikisi de, fikirler ve varsayımlardan oluşan geniş bir portföy oluşturmanız için bir araç niteliği taşır ve pazarda öncü olma olasılığınızı artırır.

 • Kurumiçi Girişimcilik Programı
 • Startup İşbirliği Programı
4. Aşama:

Yatırım & Büyütme

Şirket içinde girişimcilik kültürü ve inovasyon portföyü yaklaşımını destekleyen bir yapının oluşturulmasıyla birlikte, kurumlar artık yapılabilecekleri şeylerin sınırlarını zorlayabilirler. Bahsettiğimiz bu süreç, şirket içinde çevik çalışan, girişimci ekiplerinin kurulması, uzun dönemli işbirliği hedefiyle dışardaki girişimlere yatırım yapılması veya daha sonra kurum içine alınma (spin-in) hedefiyle şirket dışı startup yapılarının kurulmasını kapsar.

İnovasyona ayrılmış kaynaklar, şirketin inovasyon stratejisindeki orta ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesi için kullanılmalıdır. Gönüllülük usulü yürüyen inovasyon programları, şirketin acil ve kısa vadeli ihtiyaçlarına hizmet etmekle sınırlı kalacaktır.

 • Çevik SWAT Takımlar
 • Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC)
 • Spin-In Proje Geliştirme
Kendi Hikayenizi Yaratın

Her şirketin inovasyon hedefleri farklıdır ve her hikaye benzersizdir. Şirketinizin yenilik hikayesini oluşturmaya hazır olduğunuzda bize bildirin.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN