Menu Close

Kurumsal Girişim Sermayesi

Fibabanka - Finberg

Proje Kapsamı

2010 yılı Aralık ayında resmen kurulan ve “Çevik düşünce, çevik çözümler” sloganıyla yola çıkan Fibabanka, hali hazırda kalabalık olan finans sektörüne  girmek isteyen bir “startup” banka olarak müşterilere net bir değer önerisi sunma ve pazarda rekabet avantajı sağlamak istiyordu. Fibabanka, yeni şube açmaya dayalı geleneksel bir büyüme stratejisini takip etmek yerine, yeni kurumsal müşterilere ulaşmayı ve portföyünü büyütmek amacıyla startup işbirliklerini artırmayı amaçlıyordu. Core Strateji, bu yönde sürdürülebilir bir strateji oluşturmak ve bu stratejiyi uygulamak için bir yatırım yapısının oluşturulmasında görevlendirildi.

Proje Süreci

Core Strateji’nin yönlendirmesi ile, Türkiye’de bireysel bankacılık bakış açısıyla küçük ölçekli işletme çözümlerine odaklanan ilk kurumsal risk sermayesi fonlarından birini oluşturuldu. Finberg adı verilen fon, Fibabanka’nın kurumsal müşterilerine yenilikçi çözümler sunabilmek amacıyla, banka ile startuplar arasındaki potansiyel işbirliklerini tasarlıyor ve koordine ediyor. Finberg tarafından yapılan stratejik yatırımlar ve ortaklıklar yoluyla, finansal teknoloji alanında yenilikçi ve müşteri odaklı bir yaklaşımın temeli oluşturuluyor.

Core Strateji, startup işbirliklerinin banka operasyonlarına kolayca entegre edilebilmesi amacıyla banka içinde yeni iç süreçler tasarlanmasını sağlamıştır. Core Strateji, halen fintech girişimlerinin araştırma, değerlendirme, yatırım ve işbirliği görüşmeleri sırasında CVC ekibine destek vermektedir.

Proje Sonuçları

2019 yılı itibariyle, Finberg hali hazırda birkaç adet startup yatırımı yapmış olup, değerlendirme ve entegrasyon sürecinde de girişimler bulunmaktadır.

ÖNEMLİ NOKTALAR
  • Finberg Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC) yapısı kuruldu, fonu yatırım stratejisi, yol haritası, kurumla ilişkisi ve yönetim yapısı tasarlandı.
  • Fon yönetim ve idari ekibi, teknoloji startuplarını araştırmak, değerlendirmek ve onlarla çalışmak için eğitildi.
  • Startuplarla işbirliği ve entegrasyon süreci boyunca kurumdaki iç birimler desteklendi