Şirket Dışıİnovasyon

“Startuplar ile birlikte çalışmak istiyoruz, ancak doğru startupları bulamıyoruz, bulsak da startup sunumunu dinledikten sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

Şirket dışı inovasyon alanında, yeni ürün/hizmet geliştirmek veya verimlilik artırarak maliyetlerin düşürülmesi amacıyla yeni nesil teknoloji girişimleri ile işbirliği veya yatırım fırsatlarının araştırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

Bu doğrultuda şirket odak alanları doğrultusunda ihtiyaçlara uygun startupların bulunması, değerlendirilmesi ve olası işbirliği fırsatlarının hayata geçirilerek katma değer yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Şirketin dışındaki yatırm ve işbirliği potansiyelinin değerlendirilmesi sürecinde aşağıdaki metodoloji ile ilerlenmektedir;

Odak Alanı Tespiti

Şirket dışındaki işbirliği ve yatırım fırsatlarından maksimum verimin alınabilmesi için şirketin inovasyon stratejisi ile uyumlu, iç birimlerin ihtiyaç alanlarına dokunan belirli odak alanlarına yoğunlaşılmalıdır.

Şirketin inovasyon stratejisinde belirtilen odak alanlarının detaylandırılması ve iç birimlerin çözüm aradığı ihtiyaç alanları tespit edilmesi için yöneticilerle yapılacak birkaç seans ile odaklanılacak alanlar belirlenir. 

Startup Tarama & Değerlendirme

Şirket tarafından belirlenen veya tespit edilen odak alanları çerçevesinde, yurt içindeki ve dışındaki startuplar online veri tabanları, iş hızlandırıcı ve inkübasyon merkezleri, yatırım ağları gibi kanallar vasıtasıyla araştırılır ve seçilenlerle ön görüşme yapılır.

Bu toplantılar sonrasında oluşturulan kısa listeye alınan girişimlerin iş modelleri detaylı şekilde analiz edilerek değer haritası çıkarılır ve şirketle uyumu değerlendirilir. Seçilen startuplar şirketin ilgili birimleriyle bir araya getirilerek işbirliği potansiyelinin anlaşılması sağlanır. Bu süreç sonunda şirkete aşağıdakiler sunulmaktadır; 

  • Odak alanlarıyla uyumlu uzun startup listesi
  • Görüşme yapılan kısa startup listesi ve kısa açıklamaları
  • 2-3 Startup için iş modeli ve değer analizi haritası
  • Potansiyel işbirliği modelleri

Pilot Uygulama (POC)

Pilot uygulama yapılmasına karar verilmesi ile yapılacak düzenli mentorluk seansları ve çalışmalarla pilot sürecinin yönetilmesi ve takip edilmesi sağlanır.

Bu doğrultuda pilot uygulamanın kapsamı, zaman planı, performans metriklerinin belirlenmesi sağlanırken, hayata geçen pilot uygulamanın takip edilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması için hem girişimci ekibe hem de şirket içi birimlere gerekli mentorluk desteği verilmektedir. Pilot uygulama sonunda şirket aşağıdaki konuları netleştirir;

  • İşbirliği kapsamı ve çalışma şekli
  • Entegrasyon süreci yol haritası