Şirket İçiİnovasyon

“Çalışanlarımızın iş fikirlerini nasıl hayata geçireceğimizi bilmiyoruz.”

Şirket içi inovasyon programları, çalışanların yeni iş fikirlerini şirket kaynaklarıyla test etmesine olanak sağlarken, çevik geliştirme metodolojisini de uygulamalı olarak tecrübe etmelerine olanak tanımaktadır.

Bu süreçte Design Thinking, Yalın Girişim ve Müşteriyle Geliştirme metodolojileri iç girişimcilere aktarılarak fikirlerin kısa sürede ve minimum maliyetler test edilmesi, iş modeline dönüştürülmesi ve çalışanların girişimcilik yöntemlerini içselleştirmesi amaçlanmaktadır.

Birden çok çalışanın katıldığı kurum içi girişimcilik programlarının yanı sıra, çevik squad ekiplerle yürütülen yeni iş geliştirme süreçlerinde de aynı metodoloji uygulanmaktadır.

Hızlandırma Dönemi

Ortalama 6 hafta süren bu dönemde fikirlerin bir iş modeline dönüşmesi sağlanır.

İç girişimciler gerçek müşteri görüşmeleri yaparak problemleri derinlemesine anlayarak müşteri yolculuğu haritasını çıkarılır. Tespit edilen problem ve müşteri kitlesine uygun değer teklifi oluşturularak basit teknik araçlarla test edilir. Müşterilere sunulacak çözüm İş Modeli Kanvası kullanılarak detaylandırılır ve sonraki aşamada yapılacak pilot uygulamanın kapsamı belirlenir. Hızlandırma sürecinde aşağıdakiler netleştirilir.

  • Problem tanımı ve müşteri kitlesi
  • Değer teklifinin problem ve müşteriyle uyumu 
  • Müşterinin çözüme olan ilgisi/talebi

Pilot Dönemi

İnkübasyon sürecinde, hızlandırma döneminde olgunlaşan ve kurum üst yönetimi tarafından onay gören iş fikirlerinin çalışan bir prototip vasıtasıyla pazarda gerçek müşterilerle test edilmesi amaçlanmaktadır.

Ortalama 3 ay süren ve düzenli mentorluk seanslarıyla devam eden inkübasyon sürecinde pilot uygulamanın tanımı, gerekli kaynakların, çözüm ortaklarının tespiti ve başarı metriklerinin belirlenmesine odaklanılır. İç girişimciler, pilot projelerini müşterilerle buluşturmakta ve bugüne kadar aldıkları kalitatif geri bildirimleri kantitatif verilerle destekleyecek ve fikirlerinin çalışacağına dair verileri toplar. İnkübasyon süreci sonunda pazardan alınan geri bildirimlerler aşağıdaki başlıkların netleştirilmesi sağlanır.

  • Çözümün Kullanılabilirliği
  • Çözüm-Pazar Uyumu
  • Ticarileşme Yol Haritası

Ticarileşme

Pazarda gerçek müşteriyle test edilen çözümün ticari bir ürün/hizmet olarak şirket içi veya dışında konumlandırılmasına odaklanılır.

İnkübasyon sürecindeki verilerle oluşturulan pazara giriş stratejisi ve yol haritası doğrultusunda ekibin geliştirilmesi, şirket içinde ilgili birimlerle ve şirket dışındaki paydaşlarla görüşmelerin yapılması, pazara giriş için gerekli aksiyonların alınması sürecinde danışmanlık desteği verilir.